Aukeran Dantza Konpainia

BIZ HITZA

Euskara batuaren historia dantzatua
“Herria da gorputza, hizkuntza bihotza” Fernando Aire Xalbador Urepeleko artzainaren esana da, zehazki, haren Odolaren mintzoan jasoa eta Mikel Laboaren ahotsak zabaldua. Eta hizkuntza gorputza balitz? Nola azalduko lituzke
gorputz adierazpenak hizkuntzaren bat-bateko jaiotza edo elearen etengabeko bilakaera?
BIZ HITZA ikuskizunak munduko hizkuntza ororen historia unibertsala du abiapuntu, baina euskara batuaren istorio partikularra kontatu nahi du dantzaren bidez.
Hizkuntzek elkar ulertzeko balio behar dute, bestela, balio hori galtzen dutenean, desagertzen hasten dira. Euskara arriskuan sumatzean, ipar, hego, eki eta mendebaldeko euskaldunek batasunerako pausoak adostu zituzten, bakoitzak bereari uko egin gabe, guztiei elkarrekin dantzatzeko balioko zien erritmoa ondu nahian.

La historia danzada del euskara batua
“El pueblo es el cuerpo, su lengua el corazón” es una frase del pastor de Urepel Fernando Aire Xalbador, concretamente, tomado de la “sangre” de su voz y divulgado por boca de Mikel Laboa.
¿Y si el idioma fuera cuerpo? ¿Cómo se presentarían sus declaraciones corporales
durante el nacimiento mismo o en la búsqueda interminable de discusiones?
La obra BIZ HITZA toma como inicio la historia universal de todas las lenguas del mundo, pero quiere contar la particular historia del batua desde la danza.
Las lenguas deben servir para entendernos, porque si pierden esa cualidad, comienzan a desparecer. Al percibir que el Euskara peligraba, los euskaldunes del norte, sur, este y oeste acordaron pasos para su unificación, como queriendo mejorar el ritmo que les permitiera bailar juntos, sin renunciar cada uno a lo propio.